Mamy patent!

Mamy patent! 

Z nieukrywaną radością i dumą chcemy się z Państwem podzielić świetną informacją. Urząd Patentowy RP  pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek patentowy na urządzenie do obróbki produktów pszczelich, złożony ponad trzy lata termu. Od 5 maja 2021 nasze wielofunkcyjne urządzenie do osuszania, kremowania i dekrystalizacji miodu jest chronione prawem własności przemysłowej. Oznacza to, że kopiowanie naszego rozwiązania w celach komercyjnych jest sprzeczne z prawem i może być przyczyną kłopotów. Dlatego prośmy – nie róbcie tego. Lepiej się z nami skontaktować w celu legalnego zakupu urządzenia lub innego rozwiązania problemu z miodem o zbyt dużej zawartości wody.

Wynalazek pt. “Urządzenie do obróbki produktów pszczelich, zwłaszcza osuszania i kremowania miodu” otrzymał numer patentu Pat.244849.

Dziękujemy rzecznikowi patentowemu, panu Robertowi Klisowkiemu za pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku do UPRP. Polecamy usługi pana Roberta – szybkie i profesjonalne wsparcie w sprawach ochrony własności przemysłowej. 

Patent nr Pat.244849 na tle czasopism
Patent nr Pat.244849 na tle artykułu w Pszczelarzu polskim
Patent nr Pat.244849 na tle artykułu w Pszczelarstwie
Patent nr Pat.244849 - szczegóły