Wystawa “Polscy Naukowcy Dawniej i Dziś”

Chcieliśmy się podzielić z Państwem informacją o naszym wyróżnieniu. Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna – NOT zakwalifikowała nasze osiągnięcia naukowe do wystawy plenerowej pt. „Polscy Wynalazcy Dawniej i Dziś”. Wystawę plakatów można oglądać od 24 października 2023 r. na Krakowskich Plantach (nieopodal budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy wylocie ulicy Gołębiej).

Dziękujemy za docenienie naszych wyników naukowych w tak prestiżowym przedsięwzięciu. Plakat z krótką prezentacją naszych dokonań znalazł się pośród innych banerów prezentujących dorobki wybitnych polskich naukowców i wynalazców.

Szczególne podziękowania składamy na ręce Prezesa Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT Pana Andrzeja Kucharskiego. Dziękujemy również patronom honorowym wystawy: Marszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Witoldowi Kozłowskiemu, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego Panu Prof. Janowi Dudzie oraz Prezydentowi Miasta Krakowa Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu.

Na wystawie znajdą Państwo najciekawsze informacje na temat realizowanych przez nas projektów naukowych, patentów i publikacji powiązanych z biomimetycznymi pojazdami podwodnymi CyberRyba, Śledzik, SABUVIS, HUV oraz konstrukcjami wielofunkcyjnych urządzeń dla pszczelarstwa.