Powstanie spółki AquaBeeTech

Na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki powstała nowa spółka technologiczna #AquaBeeTech sp. z o.o.

Udziałowcami firmy są dr inż. Marcin Malec i dr inż. Marcin Morawski, naukowcy z Wydziału Mechanicznego PK, którym w założeniu spółki partnerowała pani Izabela Paluch, Prezes INTECH PK. Umowę założycielską podpisano w dniu 24 lutego 2020 r.

Głównym obszarem działalności AquaBeeTech będzie rozwój technologii osuszania i kremowania miodów i pyłków oraz produkcja urządzeń do dehydratacji miodu.

Fot. Jan Zych

Komercjalizacja technologii jest wynikiem wsparcia w ramach Programu #InkubatorInnowacyjności 2.0 dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prototyp urządzenia wykonany został w ramach prac B+R realizowanych przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, a prace związane z optymalizacją procesów biznesowych, analizą planu rzeczowo-finansowego oraz obsługą procesu rejestracji spółki wykonał zespół INTECH PK Sp. z o.o.

Źródło