Demo Day Innowacji w Audytorium Maximum UJ

Nowatorskie pomysły naukowców z Politechniki podczas Demo Day Innowacji

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej dr inż. Marcin Malec i dr inż. Marcin Morawski z Wydziału Mechanicznego przedstawili urządzenie do osuszania i kremowania miodu oraz wielofunkcyjne urządzenie do obróbki produktów pszczelich dedykowane gospodarstwom pasiecznym i przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją i przetwórstwem miodu pszczelego.

Na zdjęciach, Demo Day Innowacji w Auditorium Maximum UJ (20 lutego 2020 r.) / fot. Jan Zych

Źródło